Produkty pochodzenia sojowego mogą zawierać alergeny oraz tyraminę – aminę biogenną, która może kumulować się w organizmie i powodować wzrost ciśnienia tętniczego. K2Vital zawarta w neoVit D3+K2 zawiera 100% witaminy K2 w formie MK7.
Nie, witamina K1 wpływa na krzepliwość krwi. Witamina K2 bierze ponadto udział w gospodarce wapniem. Pomaga we wbudowywaniu wapnia do kości oraz zapobiega odkładaniu go w naczyniach. Jej działanie na układ sercowo-naczyniowy potwierdzają najnowsze badania.
Nowoczesna dieta niestety nie dostarcza wystarczającej ilości witaminy K2 w pożywieniu, dlatego suplementacja jest konieczna. 150mcg to ilość dobrana dla optymalnego działania. Naukowcy potwierdzają, że potrzebujemy ponad 100 mikrogramów witaminy K2, niektóre badania pokazują zasadność zawartości nawet 180mcg.
Witamina K2 jest rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego powinna zostać przyjęta w miękkiej kapsułce wypełnionej olejem MCT naturalnego pochodzenia takim, jaki jest wykorzystany w neoVit D3+K2.
Mimo wystarczającej ilości wapnia w diecie może on nie trafiać do kości, ale odkładać się w naczyniach krwionośnych, powodując choroby sercowo-naczyniowe. Mówiąc inaczej, nawet dbając o spożycie wapnia, możemy mieć jego niedobór w kościach, a jednocześnie przyczyniać się do powstawania potencjalnych problemów natury sercowo-naczyniowej.
Witaminy K2 i D3 działają synergistycznie. Witamina D3 wspomaga wchłanianie wapnia, a razem z witaminą K2 pomaga w odpowiedniej gospodarce wapniowej.